Recomanacions en cas d'entrades il·legals a les explotacions ramaderes

Dimecres, 7 d'agost de 2019 a les 09:12

En els darrers mesos, s'ha detectat l'entrada a explotacions ramaderes i a escorxadors de persones activistes que estan en contra de la producció animal actual.

Aquest fet és un risc greu per:

 • La bioseguretat de les explotacions i la transmissió de malalties.
 • També per al benestar, ja que representa un factor d'estrès molt elevat.
 • Representa un incompliment de les condicions de bioseguretat establertes a la normativa vigent.
 • Aquestes accions poden comportar la imposició de sancions a les persones participants.

CONSELLS GENERAL PER EVITAR L'ENTRADA

 • Disposar de tanca perimetral al voltant de tota l'explotació.
 • Els accessos a l'explotació han d'estar tancats en tot moment, incloent quan hi hagi personal de l'explotació.
 • Només es poden obrir quan sigui estrictament necessari perquè hi entrin o en surtin camions o persones.

CONSELL D'ACTUACIÓ EN CAS D'ENTRADA DE PERSONAL ALIÈ A L'EXPLOTACIÓ

 • Si detecteu que hi ha persones que volen entrar a l'explotació o ja hi són dins, truqueu immediatament al 112.
 • En la trucada, indiqueu:
  • Ubicació exacta (coordenades).
  • Nombre aproximat de persones que hi ha dins de l'explotació i què hi estan fent.
  • Qualsevol altra informació rellevant.
  • Identificació de vehicles.
 • No faciliteu informació de cap tipus a aquestes persones.
 • Eviteu qualsevol tipus d'enfrontament o qualsevol relació amb aquestes persones.

RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ POSTERIOR A L'ENTRADA

 • Presenteu una denuncia als Mossos d'Esquadra en què aporteu totes les dades de què disposeu:
  • Hora d'entrada i hora de sortida.
  • Nombre aproximat de persones.
  • Identificació de vehicles.
  • Si hi ha hagut algun dany material i/o substracció d'animals.
 • Si detecteu que imatges de la vostra explotació s'han carregat a les xarxes socials, feu-ho constar també a la denúncia.
 • Si us han robat algun animal, indiqueu-ne la identificació individual, si en disposeu.
 • És molt important que presenteu denúncia perquè quedi constància d'aquesta situació i així poder dur a terme les actuacions necessàries.
Darrera actualització: 07.08.2019 | 09:38