FAQs del certificat d'autoresponsabilitat en compliment de l'estat d'alarma COVID-19

Dissabte, 21 de març de 2020 a les 15:30

En relació el document de declaració responsable i els supòsits en què és permès efectuar desplaçament per la via pública detallar-vos el següent:

 • Els supòsits d'excepció a possibilitat de desplaçament en via pública continuen essent els recollits en l'article 7 del decret d'estat d'alarma i la seva deguda modificació aclaridora posterior.
 • Els desplaçaments sempre han de ser amb caràcter individual llevat dels detallats en documents facilitats.
 • Bo serà prendre de referència també el FAQS de Protecció Civil i que es  va actualitzant periòdicament.
 • La nit de diumenge a dilluns el Cos de Mossos d'Edquadra i conjunt de policies locals demanaran document acreditatiu de declaració responsable per poder justificar el desplaçament que s'estigui fent.
 • El document de declaració autoresponsable no té el caràcter d'obligatori ja que prima el decret d'estat d'alarma on no es determina l'obligatorietat de presentar-lo.
 • Això, no obstant, si bé no obligatori, és MOLT RECOMANABLE, per poder ajudar a acreditar el motiu del desplaçament i evitar sanció i el fet que no es pugui continuar el desplaçament.
 • La declaració autoresponsable per si sola, de fet, no és suficient, ja que cal que l'agent de l'autoritat verifiqui i comprovi que realment el desplaçament és permès i justificat.
 • Es recomana sols desplaçar-se per motius taxats. Cal portar documentació acreditativa i justificativa del motiu del desplaçament, i per tant també és recomanat, necessari, però no suficient la declaració autoresponsable. Els agents de l'autoritat efectuaran comprovació i verificació del motiu i, per tant, si no s'aconsegueix acreditar degudament, no es podrà continuar i s'haurà de retornar a origen amb la corresponent sanció.
 • S'està treballant a fi que a mitjan setmana que ve es disposi d'aplicació amb la declaració autoresponsable.
 • El document no és obligatori ja que l'estat espanyol no ho recull en el decret d'estat d'alarma.
 • El document però, respon també a la voluntat de la Generalitat a què s'apliquin mesures més restrictives que, com a França i a Itàlia, s'ha demostrat que funcionen. En ambdós països es requereix el document.
 • Amb alta probabilitat les restriccions i increment de mesures seran majors en els propers dies. Llavors aquest document segurament ja serà obligatori.
 • Ens avancem i incrementem mesures en favor del conjunt de la ciutadania. Així, és necessari i molt recomanable usar i portar degudament omplerta la  declaració autoresponsable, amb d'altres documents que acreditin el motiu del desplaçament  el qual mai ha de ser falsejat, sinó degudament motivat i justificat.
Darrera actualització: 21.03.2020 | 17:31