Exposició al públic de llistes electorals per mitjans informàtics

Divendres, 3 de novembre de 2017 a les 08:00

Del 3 al 10 de novembre ambdòs inclosos.

AVÍS

"Les llistes electorals s'exposen al públic perquè les persones interessades les consultin a l'efecte de presentar reclamacions. En virtut del que estableix l'article 41 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, es prohibeix la informació particularitzada sobre les dades personals contingudes en el cens electoral i no se'n permet la recopilació de dades per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitat procedents legalment."

Acord de la Junta Electoral Central 2 d'octubre de 1995

Darrera actualització: 06.11.2017 | 08:50