Acords del 2021/1 Ple Extraordinari Urgent a 20 de gener de 2021

Dimecres, 20 de gener de 2021 a les 21:30

Explicació del desenvolupament de la sessió, el debat i els acords del Ple.

Celebrada la sessió extraordinària de la Corporació amb aquest ordre del dia:

PRIMER. Ratificació de la urgència de la sessió del Ple.
SEGON. Sorteig dels membres de les meses electorals, eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021.

El Ple adopta els següents acords:

PRIMER. L'acord és aprovat per cinc vots a favor, tres d'Ara Collsuspina i dos de Junts per Collsuspina.

SEGON. El sorteig es realitza tres vegades, amb consentiment i permís dels membres de la Corporació. Al ser un sorteig aleatori, en els dos primers intents apareixen membres els quals els regidors i regidores consideren que no són adients per exercir de Presidents i vocals, atès que entren en alguns supòsits establerts a l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (en endavant, LOREG), sobre la formació de les Meses i la designació dels Presidents i vocals de cada Mesa. És en el tercer intent, consentit i acordat per els membres de la Corporació, que es dona per vàlid el sorteig, atès que compleix escrupolosament l’article 26 de la LOREG.

Darrera actualització: 30.03.2021 | 12:26