Es publiquen les bases reguladores de la concessió d'ajuts extraordinaris per al pagament de la taxa d'escombraries als establiments comercials i empresarials de Collsuspina

Dimecres, 16 de desembre de 2020 a les 21:35

Aquestes bases reguladores son per la concessió d'ajuts extraordinaris per al pagament de la taxa d'escombraries als establiments comercials i empresarials de Collsuspina afectats per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 així com de la convocatòria dels mateixos.

El passat 11 de març de 2020, l'Organització Mundial de la Salut (OMS), va elevar la situació d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en l'evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va requerir l'adopció de mesures immediates i eficaces per tal de fer front a aquesta conjuntura.

Davant d'aquesta crisi sanitària, el Govern Central, fent ús de l'article 4.b) de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i setge, i en exercici de les facultats que li atribueix l'article 116.2 de la Constitució Espanyola, va dictar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la finalitat de protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. La declaració de l'estat d'alarma ha estat 

Prorrogada, de moment fins al dia 7 de juny de 2020, pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel Reial Decret 487/2020, de 10 d'abril, pel Reial Decret 492/2020, de 24 d'abril, pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig i pel el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.

Darrera actualització: 18.12.2020 | 06:43