Visita de l'ITV agrícola a Collsuspina

Dilluns, 16 d'abril de 2018 (De 09.30 h a 11.30 h)

Una Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs)​ el proper 16 d'abril de 2018, de 9:30h. a 11:30h.

Segons regula l'article 6è. del Reial decret 2042/94, de 14 d'octubre (BOE núm. 275) actualitzat pel RD 711/2006, de 9 de juny, la revisió ITV és obligatòria per als vehicles agrícoles (tractors i remolcs). La inspecció tècnica periòdica es fa d'acord a la següent freqüència:

Fins a 8 anys: Exempt
De 8 a 16 anys: Biennal
De més de 16 anys: Anual

També us comuniquem que la Unitat Mòbil podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3​, ​segons el previst per l'Ordre IUE/40/2007, de 27 de febrer, per la qual es fixa la data d'entrada en vigor de l'obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes. ​El cost de la inspecció ITV per a ciclomotors serà l'establert segons les tarifes d'ITV aprovades per la Generalitat de Catalunya. La inspecció tècnica periòdica de ciclomotors es fa d'acord a la següent freqüència:

Fins a 3 anys: Exempt
De més de 3 anys: Biennal

RECORDATORI: Les persones que hagin de passar la inspecció hauran de ​RESERVAR HORA​ ​a través del web:​ ​www.citaprevia.cat​ ​o bé al telèfon ​972 49 29 12.

Adreça:

Carrer de les Casetes

Darrera actualització: 05.03.2018 | 16:43